Altunsoy: ‘Asansör Periyodik Kontrol Ücretini Belediyeler Belirler’

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, asansörlerin perodik kontrol ücretinin; bakanlıkta oluşturulan komisyon kararı doğrultusunda taban ve tavan fiyat aralığına göre ilgili idarenin(belediyenin) karar organı tarafından belirlendiğini söyledi.

Asansörlerin periyodik kontrollerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürürlüğe koyduğu Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde yürütüldüğünü dile getiren Selahattin Altunsoy, asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda en az 1 kez yaptırılması gereken muayene olarak tanımlanan periyodik kontrolün, aylık bakım işleminden farklı bir muayene olduğunu belirtti. Periyodik kontrolün, bakanlıkça yetkilendirilen ve belediyeler tarafından protokol imzalanan A tipi muayene kuruluşları tarafından yapıldığını kaydeden Altunsoy, ‘Periyodik kontrol ücreti, bakanlıkta oluşturulan komisyon kararı doğrultusunda taban ve tavan fiyat aralığına göre ilgili idarenin(belediyenin) karar organı tarafından belirlenir. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, vergi usul kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar takip eden yılın ocak ayı itibarıyla arttırılır ve bakanlık tarafından ilan edilir. Periyodik kontrol ücreti, ilgili idare karar organı tarafından belirlenen fiyatın ilgili idare payı ile birlikte KDV hariç toplamına eşittir’ dedi.

‘Güvenli hale getirilmeyen asansör, hizmetten men edilir’

Periyodik kontrol sonucunda asansörle çeşitli etiketlerin takıldığını ifade eden Altunsoy, ‘Yeşil renkli etiket iliştirilmesi asansörün ‘kusursuz’ olduğunu, mavi renkli etiket iliştirilmesi asansörün ‘hafif kusurlu’ olduğunu, sarı renkli etiket iliştirilmesi asansörün ‘kusurlu’ olduğunu, kırmızı renkli etiket iliştirilmesi asansörün ‘güvensiz’ olduğunu belirtir. Güvensiz olarak tanımlanan kırmızı etiketli asansörün 60 gün sonra yapılacak olan birinci takip kontrolünde ve kusurlu olarak tanımlanan sarı etiketli asansörün 120 gün sonra yapılacak olan birinci takip kontrolünde A tipi muayene kuruluşunca bina sorumlusundan ayrıca ücret talep edilemez. Sonraki takip kontrollerinden ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar, ilgili idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir’ diye konuştu.

‘Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan tahsil edilir’

Periyodik kontrolün bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen A tipi muayene kuruluşunca yapıldığını belirten Altunsoy, ‘Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir. İlgili idare tarafından talep edilmesi ve protokolde belirtilmesi durumunda taban ve tavan fiyat aralığında ilgili idarece belirlenen fiyatın azami yüzde 10’unu protokol yapılan ilgili idareye A tipi muayene kuruluşunca aktarılır. Bina sorumluları, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca; asansörlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yetkili bir asansör montaj ya da bakım firması ile bakım sözleşmesi imzalayarak, ayda bir kez bakımını, yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan ve aylık bakım ve yıllık periyodik kontrol ücretlerinin ödenmesinden sorumludur. Yine bina sorumluları; engellilerin erişilebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli kullanımını sağlar. Asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletmek ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur. Ayrıca asansör kontrolü neticesinde asansöre yapıştırılan etiketleri ve kendisine teslim edilen rapor ve belgeleri korumakla yükümlüdür. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne aykırı hareket eden, yıllık periyodik kontrol yaptırmayan, aylık bakım anlaşması imzalamayan ve kırmızı-sarı etiketli asansörü kullandırmaya devam eden bina sorumlusuna 1705 sayılı Kanun’un 6. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır’ şeklinde konuştu. – SAMSUN

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.