Samsun’da 334 Nokta Drone Uçuşlarına Kapatıldı

Samsun Valiliği yayınladığı genelge ile 17 ilçedeki toplam 334 kamu binası, lojmanları ve özel mülkiyet üzerinde drone (insansız hava aracı-İHA) için uçuş yasağı getirdi.

Samsun Valiliği, sivil insansız hava araçları ve amatör havacılık faaliyetleri kapsamındaki hava araçlarının uyacağı usul ve esaslar hakkında bir açıklama yaptı. Açıklama kapsamında Samsun ve ilçelerinde İHA uçurulamayacak yerler ve kurallar belirtildi. Kurallara uymayan İHA kullanıcıları ve işleticisine 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 144’üncü maddesine göre işlem yapılacağına dikkat çekildi. Yapılan yazılı açıklamada uçuşların yasaklandığı tüm resmi ve özel kurumlara yer verildi. Buna göre il genelinde 334 nokta uçuşlara kapatıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yazısı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) uyarınca mülki idare amirlerine verilen yetkilerin kullanılmasında göz önünde tutulması gereken hususlar açıklanmıştır. Bu kapsamda Samsun ili hava sahasında sivil insansız hava araçları (İHA) ve amatör havacılık faaliyetleri kapsamındaki hava araçlarının kullanılmasına ve benzeri yapısal özellikler gösteren insansız hava araçları (İHA) ile yapılacak eylemlerin önlenmesi amacıyla bahse konu talimat (SHT-İHA) ile yasaklanan yerler ile stratejik ve ekonomik öneme haiz noktalara, güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına, AVM’lere, havalimanlarına, otogarlara, açık hava etkinlikleri gibi halkın toplu olarak bulunduğu yerlere, örgütün hedefindeki kişi veya kurumlara yönelik eylem amaçlı keşif, gözetleme ve saldırı faaliyetlerinde bulunabileceği göz önünde bulundurularak riskli olduğu değerlendirilen yer ve alanlarda; İHA uçurulmasının mülki idare amirlerine tanınan yetkiler ile yasaklanması ve yasaklanan bölgelere ilişkin aldıkları kararlan 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11-C, 32-Ç maddelerince belirlenerek ilan edilmesi, yasağa aykırı olarak yapılan uçuşların önlenmesi için tedbirlerin alınması, bu kararlara uymayan İHA kullanıcıları ve işletici için 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 144’üncü maddesine göre işlem yapılması gerektiği anlaşılmıştır. İHA işleticisi ve pilotu İHA’nın terör saldırılarında veya kamunun güvenliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir yasa dışı eylemde kullanılmasını önlemek amacıyla İHA sisteminin ve aracının dışarıdan müdahalelere karşı güvenliğini sağlamakla ve insansız hava aracı sistemleri talimatı (SHT-İHA) EK-2’de belirtilen güvenlik taahhütnamesindeki tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Mevzuatımızca sivil insansız hava araçlarının ve amatör havacılık faaliyetleri kapsamındaki uçuşlarla ilgili düzenlemelerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne verildiği, mevzuat kapsamındaki hususlara ve getirilen yasaklamalara uyulmadan yasak alanlar üzerinde uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf ve film çekilmesinin uygun olmadığı, belirlenen kuralların ihlali halinde bu araçların radarda da görülmeme ihtimali karşısında telafisi mümkün olmayan durumların vuku bulabileceği değerlendirilmiştir’ denildi.

Açıklamada ayrıca, ‘Valilikten, gerekiyorsa diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin almak kaydıyla kolluk gözetim ve denetiminde sınırları belirlenerek münhasıran uçuş izni verilebilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin amatör havacılığı desteklemek amacıyla kurdukları alanlarda; sivil insansız hava araçlarının uçurulmasına, bu alanların koordinatlarının ve uçuş yüksekliklerinin valiliğe/kaymakamlıklara bildirilerek izin alınması kaydıyla izin verilebilir. Bu izinlere uyulması ilgili kollukça denetlenir’ ifadelerine yer verildi. – SAMSUN

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.