Oka’nın 2018 Yılı Faaliyetleri Değerlendirildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) yönetimi Çorum’da toplandı.

OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında yapılan toplantıda OKA’nın 2018 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

OKA Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Balcı ajansın araştırma, raporlama, bölge tanıtımı, iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ile bölge kaynaklarını harekete geçirecek mali destek programları kapsamında proje teklif çağrısı, teknik destek ve güdümlü proje desteği mekanizmaları ile bölge kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

2017 yılı son haftasında hazırlık çalışmaları tamamlanarak 2018 yılı bütçesinden toplam 28 milyon TL tutarında hibe kaynak ayrılmış kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için ‘Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı’ ve ‘Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı’ ilan edildiğini hatırlatan Balcı, ’18 milyon TL’lik bütçeli Turizme Yönelik Mali Destek Programı ile, TR83 Bölgesinde turizme yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin, bilinirliğinin artırılması ve turizm alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır. Toplam 10 milyon TL hibe desteğinin ayrıldığı Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Mali Destek Programının amacı ise, OSB’lerde ortak üretim altyapısının iyileştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet ve yatırım gücünün artırılması; bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması olarak belirlenmiştir’ dedi.

Program kapsamında bölgede bu programlara toplam 80 proje başvurusu yapıldığını anlatan Vali Balcı, ‘Bu projelerden Amasya’dan 10, Çorum’dan 8, Samsun’dan 14, Tokat’tan 12 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştır. Bu çerçevede projelerin tamamlanmasıyla bölgemize 28 Milyon TL’lik ajans desteğiyle, kurumlarımızın öz kaynakları dahil toplam 64 milyon TL’lik yatırım başlatılmıştır. Ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile işbirliği içerisinde yürütmekte olduğu Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında 27 Aralık 2017 tarihi itibari ile Samsun ilinden uygun proje başvurularını kabul etmiş ve program kapsamında 862 bin 500 TL kaynak ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın LadikAmbarköy Çevre Düzenlenmesi Projesi ile Vezirköprü Kaymakamlığının Osmanlı’dan Armağan; Suyu Yıkayan Kıymet; Adatepe Çamaşırlığı Projesi desteklenmeye hak kazanmıştır’ diye konuştu.

2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 17 adet proje ile sözleşme imzalandığını açıklayan Dr. Ozan Balcı, ‘Eğitimlerin bir kısmı tamamlanmış olup, bir kısmı ise takvim süresince gerçekleştirilmektedir. 2018 Yılı Kasım-Aralık ayı başvurularının sonuçları 2019 yılı Ocak ayında açıklanacağı için desteklenen proje sayısı daha da artacaktır. Ajansımızın 2018 yılında Güdümlü Proje Destekleri de devam etmiştir. Yıl içerisinde Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi tamamlanmıştır. Bu projenin hibe miktarı 7 milyon TL olup proje toplam tutarı 16,1 milyon TL’dir. 2017 yılında başlayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi, 2018 yılında da uygulanmaya devam etmiştir. Kızılırmak Deltası’nın koruma ve kullanma dengesi dikkate alınarak; doğal yapısının, ekolojik özelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin yapılması ve desteklenmesi, su kuşları ile alandaki diğer canlıların ve doğal yaşam unsurlarının korunmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cennetinin UNESCO Dünya Miras listesine girmesi için gerekli hazırlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ajans katkısı 4 milyon 946 bin 464 TL olan projenin toplam bütçesi 6 milyon 995 bin TL’dir. Projenin 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 2018 yılından itibaren uygulanan bir diğer güdümlüproje ise ‘Buzağı Can Sütü Projesi’dir. 24 ay sürmesi planlanan Buzağı Can Sütü Projesi ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMU) TR83 Bölgesi İlleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası, TR83 Bölgesi İlleri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Atakum, İlkadım, Canik ve Bafra İlçeleri Süt Üreticileri Birlikleri bir araya gelerek ülkemizde ilk kez bölgesel hastalıklara karşı antikor ihtiva eden, raf ömrü uzunluğu, kalitesinin önceden belirlenmiş olması ve uygulama kolaylığı gibi pek çok avantaj sağlayan kolostrum ikame tozunun üretilerek, üreticilere dağıtımı, her ilçede ve mümkün olduğunca köylerde yapılacak yoğun eğitimlerle ağız sütünün önemi ve güncel buzağı yetiştirme standartları konusunda kalıcı farkındalık oluşturulması ve kolostrum ikame tozunun gerekli olduğu durumlarda rutin üreticilik uygulamaları kapsamına alınması ile buzağı kayıplarının yüzde 5-7 düzeyinde düşürülmesi, böylece bölge hayvancılığının karlılık oranının önemli ölçüde arttırılarak tahmini yıllık 100 milyon TL ekonomik kazanç oluşturulması hedeflenmektedir. Projenin 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 2018 yılında uygulanan bir başka Güdümlü Projemiz ise ‘Tokat Tarihi Meydan Carşısı’nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesidir.’ Bu proje ile Tokat Meydan Bölgesinde alanın tarihi kimliğindeki niteliğine bağlı olarak; mekansal düzenlemelerin yapılarak, ekonomik ve sosyal olarak kentle yeniden bütünleşmesini sağlayacak bir cazibe merkezi oluşturmak amaçlanmaktadır. Ajans katkısı 7 milyon TL olan projenin toplam bütçesi 10 milyon TL’dir. Bu projenin de 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir’ ifadelerini kullandı.

2018 yılında bölgede bulunan 4 il için 2018-2023 dönemi ‘Sektörel Eylem Planları’ çalışmasının tamamlanması açıcından da önemli bir yıl olduğunu kaydeden Balcı, şunları kaydetti; ‘Bölge illerimizin Valilik, Büyükşehir Belediyesi veya Belediye, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında bir imzalanan protokoller doğrultusunda, katılımcı bir anlayışla, her sektörün ilgili kamu kurumu, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çalıştay, yüz yüze görüşmelerde alınan bilgiler ışığında ilgili üniversite akademisyenleri tarafından hazırlanmıştır. 2019-2023 yıllarını kapsamak üzere başlatılan On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında il Valiliklerimizin desteği ve yönlendirmesi, Kalkınma Ajansımızın koordinasyonu ile bölgemizde yerel paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla çalışma grubu toplantıları düzenlenmiştir. Toplantılar 12-15 Şubat 2018 tarihleri arasında Amasya’da 78, Çorum’da 77, Tokat’ta 175, Samsun’da ise 125 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve elde edilen görüşler bir rapor ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na iletilmiştir’

Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın katıldı. – ÇORUM

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.